แท็ก Cash Balance

แท็ก: Cash Balance

รู้จักประเภทบัญชีก่อนเปิดบัญชีลงทุน

สำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุน ก่อนอื่นเลยนั้น คุณควรที่จะทำความรู้จักกับบัญชีแต่ละประเภทว่ามีความเหมาะสมกับท่านอย่างไร  เราไปดูกันเลยครับว่ามีบัญชีประเภทไหนกันบ้างให้เราได้เลือก"เปิดบัญชี"ลงทุนกันครับ   เปิดบัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน จะประเมินจากสถานะการเงินและและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยการหักหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เปิดบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์หักเงินตามคำสั่งของบริษัทหลักทรัพย์ในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ เปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) รูปแบบการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ประเภทหนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอร์ต (การขายชอร์ตหุ้น คือการ...