แท็ก ASP-Robot

แท็ก: ASP-Robot

Digital Factory หรือ เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีความสำคัญอย่างไง

Digital Factory หรือ เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีความสำคัญอย่างไง ทำไมกองทุน ASP-Robots ถึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์ และ A.I. ผมจะมาพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ครับว่า เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ  หมายถึงอะไร แล้วเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ มีประโยชน์ในการช่วยอุตสาหกรรมในการผลิตอย่างไรบ้าง บางท่านที่ติดตามกองทุน ASP-Robots คงพอทราบแล้วว่า ปัญญาประดิษฐ์ A.I. มีความสำคัญกับเครื่องจักรกล ยานยนต์ และ สาธารณสุข...

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) สำคัญอย่างไรกับสาธารณสุขอีกไม่กี่ปีนับจากนี้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) สำคัญอย่างไรกับสาธารณสุขอีกไม่กี่ปีนับจากนี้ หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ บล. เอเซีย พลัส ได้เปิดตัวกองทุนใหม่ชื่อว่า ASP-Robots เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุน นอกจาก เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ A.I. ยังสำคัญต่อธุรกิจเครื่องจักรกลและนวัตกรรมยานยนต์แล้วนั้น ความสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ก็คือ A.I. สามารถพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการรักษาอาการผู้ป่วย โดยมันจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้แพทย์ในการผ่าตัดอวัยวะส่วนที่อักเสบ หรือ ติดเชื้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ A.I. เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อาการเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น แล้วเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จะทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้น  แน่นอนครับด้วยเทคโนโลยี A.I. มันจะเปลี่ยนการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเรา...

Artificial Intelligence (A.I.) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจคมนาคมขนส่งบ้าง ?

Artificial Intelligence (A.I.) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจคมนาคมขนส่งบ้าง ? อย่างที่ทราบกัน เราเพิ่งเปิดตัวกองทุน ASP-Robot ไป หนึ่งในสิ่งที่ กองทุนให้ความสนใจคือเรื่อง A.I. เราจะมาพูดกันครับว่าทำไม A.I.  ถึงจะมีบทบาทสำคัญใน ธุรกิจ คมนาคมขนส่ง  และสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นวัตกรรมเด่นๆ ที่กองทุน ASP-Robots ไปลงทุนจะเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ หรือ Self-driving...

Robotic และ ปัญญาประดิษฐ์ A.I. สำคัญอย่างไรกับธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Robotic และ ปัญญาประดิษฐ์ A.I. สำคัญอย่างไรกับธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ก่อนอื่น เราจะมาดูความสำคัญของ เครื่องจักรกลอัตโตมัติ เราต้องรู้ก่อนครับว่า เครื่องจักรกล คืออะไร  และส่วนมากแล้วนำมาใช้กับอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง แล้วทำไม กองทุน asp-robot  ถึงให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรกล คือ เครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะออกแบบตามลักษณะที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ประเภทของอุตสาหกรรมของเครื่องจักรกลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม...

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์  (ASP-ROBOT) กองทุนแรกของไทย ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เสนอขายครั้งแรก (IPO) : 21 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 เสนอขายครั้งถัดไป (หลัง IPO) : 5 กันยายน 2560 คว้าโอกาสรับผลตอบแทนก้าวกระโดดก่อนใครในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต กองทุนแรกในไทย ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and...