แท็ก ตราสารอนุพันธ์

แท็ก: ตราสารอนุพันธ์

การลงทุนและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

การลงทุนแต่ละรูปแบบ จะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนน้อย และการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็จะให้ผลตอบแทนมากกว่า เป็นไปตามกฎ High Risk, High Return นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะลองมาเรียงลำดับการลงทุนประเภทต่างๆ จากความเสี่ยงน้อยไปมากกันครับ 1.เงินฝากธนาคาร ผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารอยู่ในรูปของอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากธนาคารในปัจจุบันถือว่า"ต่ำ"มากเมื่อเทียบกับการลงทุนในแบบอื่น ๆ เหตุผลหลักก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเงินต้นที่มีสูง และความคล่องตัวเมื่อต้องเบิกถอนหรือที่เราเรียกว่าเป็นสภาพคล่องนั่นเอง แม้ว่าจะเป็นการถอนเงินจากการฝากประจำที่ยังไม่ถึงกำหนดและไม่ได้ดอกเบี้ย แต่เงินต้นก็จะยังอยู่ครบอย่างแน่นอนและแม้ว่ารัฐบาลจะจำกัดการประกันเงินฝากของธนาคารลง ก็ไม่ได้ทำให้เงินฝากธนาคารมีดอกเบี้ยมากขึ้นจากความเสี่ยงที่มากขึ้น เพราะเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมและการลงทุนที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันดี ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนั่นเอง ผลตอบแทนสำหรับเงินฝากปัจจุบันอยู่ที่ 0.5% ต่อปีเท่านั้น ในขณะที่เงินฝากประจำ 3 เดือน...

Derivative Warrants ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

Derivative Warrants Blueprint DW นั้นย่อมาจากคำว่า "Derivative Warrants หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์" ซึ่ง DW เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 โดยปีที่ผ่านมาการซื้อขาย DW นั้นได้รับความนิยมสูงที่สุดตั้งแต่เปิดให้มีการซื้อขายมา โดยดูจากปริมาณ DW ที่ออกและมูลค่าซื้อขายรวม โดยมีจำนวน DW คงค้างสิ้นปีทั้งสิ้น 1,163 รุ่น...