บล.เอเซีย พลัส จัดสัมมนา Global Investment Seminar สำหรับลูกค้ารายใหญ่

Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดสัมมนา Global Investment Seminar : Knowledge & Strategy 2018 สำหรับลูกค้ารายใหญ่ มุ่งให้ความรู้และกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมให้มุมมองและภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ช่วงที่สองของงานสัมมนา โดยคุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และคุณประวิทย์ เตชะมหาลาภ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่มาให้ข้อมูลสถานการณ์โลก ทางเลือกการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หุ้นต่างประเทศ เอฟซีเอ็น กองทุนรวม รวมถึงการให้คำแนะนำและหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Source: Global Investment Seminar

Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
Global Investment Seminar โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส