เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ เปิดตัว Future Generation Wealth Program ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่ ขยายฐานลูกค้า รองรับการพัฒนาตลาดทุน

0
1585
Wealth Program
Wealth Program

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร เปิดตัว Future Generation Wealth Program กลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ลูกค้าผ่านทายาท ซึ่งนอกจากจะขยายฐานลูกค้า โดยสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแล้ว ยังรองรับตลาดทุนที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และประธานกรรมการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด กล่าวว่า Future Generation Wealth Program เป็นโครงการแรกภายใต้แนวคิด Asia Plus Wealth Gallery ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าทุกมิติ ซึ่งจากนี้ไปจะมีโครงการใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ออกมาอย่างต่อเนื่อง

2

Future Generation Wealth Program มีเป้าหมายหลัก คือ เป็นการตอบแทนลูกค้าเดิม ด้วยการส่งผ่านความมั่งคั่งไปสู่ทายาทของนักลงทุนที่เป็นลูกค้าเอเซีย พลัส และยังเป็นการขยายฐานผู้ลงทุน โดยสร้างผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพป้อนสู่ตลาดทุน

“เราต้องการให้ลูกค้าของเรามี Wealth อย่างยั่งยืน ไม่ใช่ลงทุนเพื่อตัวเองคนเดียวแล้วจบ ต้องส่งต่อไปยัง Generation รุ่นต่อไปด้วย แต่ทายาท มีไลฟ์สไตล์การลงทุนไม่เหมือนรุ่นก่อน เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยหลักสูตรนี้ นอกจากจะให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีความรู้ด้านบริหาร ที่ทายาทสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัวได้”

นอกจากนี้ เอเซีย พลัส ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น ซึ่งจากการที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดให้บริการยาวนานกว่า 40 ปี สัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ จึงเป็นลูกค้าเดิมที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการ อายุระหว่าง 51-60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเวลธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถึงดีมาก

ขณะที่กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อย บริษัทมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จะเห็นว่าในปี 59 ยอดเปิดบัญชีใหม่ของทั้งตลาด โตเฉลี่ย 10% ในจำนวนนี้ 70% เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเอเซีย พลัส ที่บริษัทจะมุ่งเจาะตลาดในเชิงรุกจากนี้ต่อไป

“ยังมีคนรุ่นใหม่ ที่อยากเข้ามาลงทุนจำนวนมาก สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรให้คนที่ก้าวเข้ามาในตลาด เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ เพราะตลาดการลงทุนทั่วโลก เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ซับซ้อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนรุ่นใหม่ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม” ดร.ก้องเกียรติ กล่าว

5

ดร.ก้องเกียรติ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ด้วยโครงการ Future Generation Wealth Program ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในแวดวงการลงทุนและธุรกิจมาอย่างยาวนาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งเป็นการลงทุนจริง

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส เชื่อว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะเป็นโครงการให้ความรู้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3

46

#aspfuturegen #asp #asiaplus #wealthgallery