สถานะที่คุณต้องรู้เมื่อ DW หมดอายุ

0
2639
DW หมดอายุ

3 สถานะที่คุณต้องรู้เมื่อ DW หมดอายุ

ปกติการถือ DW จะมีระยะเวลาในการเทรดและกำหนดอายุ  แต่สำหรับนักลงทุนบางท่าน อาจถือ DW หมดอายุ จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า ถ้าเราถือ DW จนกระทั่งหมดอายุ เรายังจะได้รับเงินหรือไม่? โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สถานะคือ

1. In the Money (ITM)

ถ้าผู้ถือ DW อยู่ในสถานะ In the Money จะได้รับเงินสดส่วนต่าง มูลค่า ณ วันใช้สิทธิมากกว่า 0 ผู้ออกจะดำเนินการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือ ไม่ต้องยื่นขอใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือได้รับการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติแล้ว จะได้รับเงินคืนภายใน 9 วันทำการ นับจากวันซื้อขาย และ  ราคาอ้างอิงของสิทธิซื้อ (Call) จะมากกว่าราคาใช้สิทธิ ส่วนราคาใช้สิทธิของสิทธิขาย (Put) จะมากกว่าสินทรัพย์อ้างอิง

2. At the Money (ATM)

ในกรณีที่ผู้ถือ DW อยู่ในสถานะ At the Money ผู้ถือจะไม่ได้รับเงินใดๆ ส่วนมูลค่า ณ วันใช้สิทธิ จะเท่ากับ 0 ราคาอ้างอิงของสิทธิซื้อ (Call) เท่ากับ ราคาใช้ ส่วนราคาใช้สิทธิ ของสิทธิซื้อจะ เท่ากับราคาสินทรัพย์อ้างอิง

3. Out of the Money (OTM)

ผู้ถือ DW ที่อยู่ในสถานะ Out of the Money จะมีความคล้ายกับผู้ถือ DW ในสถานะ At the Money ตรงที่ ผู้ถือจะไม่ได้รับเงินเหมือนกัน มูลค่าก็เท่ากับ 0 เช่นกัน แต่ราคาอ้างอิงของสิทธิซื้อ (Call) จะน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ ส่วนราคาใช้สิทธิของสิทธิขาย (Put) จะน้อยกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง

 

สรุปได้ว่าโดยสถานะของ DW เมื่อถึงวันครบกำหนด เป็นไปได้ 3 แบบ คือ In-the-Money, At-the-Money หรือ Out-of-the-money โดยผู้ถือ DW จะได้เงินสดส่วนต่างเฉพาะที่เป็น In-the-Money ด้านผู้ออก DW จะดำเนินการอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือ DW ทันที ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดให้ DW ทุกรุ่นในตลาดนั้นต้องมี ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ Market Maker อย่างน้อย 1 ราย เพื่อส่งคำสั่งซื้อเสนอขาย DW ดูแลสภาพคล่องตลอดระยะเวลาในการซื้อขายของตลาด

สุดท้ายแล้วหากใครที่ถือ DW ใกล้หมดอายุแล้ว ตอนนี้ทาง บล.เอเซีย พลัส ได้ออก DW 20 ตัวใหม่ ADVA08C1803A, ADVA08P1803A, BA08C1803A, BANP08C1803A, BBL08P1803A,
BEM08C1803A, BLA08C1803A, CENT08C1803A, CPF08C1803A, CPN08C1803A,
DTAC08C1803A, IVL08P1803A, KTB08C1803A, KTC08C1802A, MINT08C1803A,
PSH08C1803A, ROBI08C1803A, THAI08P1803A, TRUE08C1802A, TRUE08P1803A

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-680-1000