Digital Factory หรือ เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีความสำคัญอย่างไง

0
2038
Digital Factory

Digital Factory หรือ เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีความสำคัญอย่างไง

ทำไมกองทุน ASP-Robots ถึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์ และ A.I. ผมจะมาพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ครับว่า เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ  หมายถึงอะไร แล้วเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ มีประโยชน์ในการช่วยอุตสาหกรรมในการผลิตอย่างไรบ้าง บางท่านที่ติดตามกองทุน ASP-Robots คงพอทราบแล้วว่า ปัญญาประดิษฐ์ A.I. มีความสำคัญกับเครื่องจักรกล ยานยนต์ และ สาธารณสุข ไม่มากก็น้อย แต่อีกหนึ่งความสำคัญสุดท้ายของ A.I. ที่เป็นเรื่องใหม่ นั่นก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ อย่างเช่น Hardware Software และ Semiconductors  เพื่อให้การทำงานในอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ลดขั้นตอนการผลิต

ทำไม Digital factory ถึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในธุรกิจหุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ A.I.

Digital Factory

 

Digital Factoryเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะในอนาคตอันใกล้ จะมีการนำหุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ A.I. เข้า มาใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มันเป็นการบูรณาการโดยเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมกับเครื่องจักรกลให้มีการเชื่่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีในยุคใหม่ ของเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ ซึ่งบริษัท Siemens เป็นผู้คิดค้นการดำเนินธุรกิจในด้านเทคโนโลยีบูรณาการองค์ประกอบ และ นำเทคโนโลยีนี้เผยแพร่ให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านการใช้ Software ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น การใช้เครื่อง tablet ในการตรวจสอบสายการผลิตทุกขั้นตอน ปัญญาประดิษฐ์ A.I. จะช่วยให้ผู้ผลิตออกแบบกระบวนการผลิตได้ดีมากขึ้น

***จากข้อมูลในหนังสืออ้างอิง พบว่าการเอานวัตกรรม Digital Factory มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยลดต้นทุนของการผลิตไปมากกว่า US $500 billion

แล้ว เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างไร

Digital Factoryเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม เพราะมันช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ และ จัดการสินค้าในคลังแบบ Real time ซึ่งในปัจจุบันการจัดการสินค้าในคลังจะใช้คนงานเป็นผู้ทำ Quality Check หรือ QC ที่ต้องจ้างเป็นรายคน แต่อีกไม่กี่ปี ค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ จะทำให้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น บวกกับ เทคโนโลยีบูรณาการองค์ประกอบ จะตอบโจทย์บริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ  และกองทุน ASP-Robots นี้เองที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแนวใหม่ เทคโนโลยีบูรณาการองค์ประกอบ สามารถจำลองกระบวนการผลิตในรูปแบบ 3 มิติ หรือ Visualization ในการให้คนควบคุมการผลิตมองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าส่วนไหนของการผลิตที่ติดปัญหา มันยังสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีทันใด ช่วยลดเวลาในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างเช่น เวลาสต็อกสินค้า เราจะต้องจ้างคนดูแลรักษาสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่วนมากจะจ้างคนดูแลเป็นเวลา แต่เทคโนโลยีบูรณาการองค์ประกอบ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแทนโดยสามารถดึงภาพวิดีโอ real time ผ่านเครื่องมือ Tablet ได้

Digital Factory

สรุปกันครับว่า เทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ จะให้อะไรกับอุตสาหกรรม

สุดท้าย ผมอยากสุรปให้ทุกคนรู้ว่า กองทุน ASP-Robots เน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 35 เปอร์เซ็น ของกลุ่มที่กองทุนนี้ไปลงทุน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาว และ ให้ผลตอบแทนที่สูง หากท่านใดมีเพื่อนๆ ที่สนใจจะลงทุนในกองทุน ASP-Robots และ ต้องการรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน  สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02-672-1111 หรือ http://asiaplus.info/asp-robot/