Derivative Warrants ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

Derivative Warrants
Derivative Warrants

Derivative Warrants

Blueprint

DW นั้นย่อมาจากคำว่า “Derivative Warrants หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” ซึ่ง DW เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 โดยปีที่ผ่านมาการซื้อขาย DW นั้นได้รับความนิยมสูงที่สุดตั้งแต่เปิดให้มีการซื้อขายมา โดยดูจากปริมาณ DW ที่ออกและมูลค่าซื้อขายรวม โดยมีจำนวน DW คงค้างสิ้นปีทั้งสิ้น 1,163 รุ่น เทียบกับ 947 รุ่นเมื่อสิ้นปี 2558 และมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 652,844.84 ล้านบาท สูงขึ้น “94.70%” จากมูลค่าการซื้อขายรวมที่ 335,302.05 บาทเมื่อปี 2558

โดย DW แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. Call DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Call DW เมื่อมีมุมมองเป็นบวกต่อราคาหุ้นอ้างอิง พูดง่ายๆก็คือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นจะขึ้น จึงเข้าซื้อ Call DW
  2. Put DW หรือ DW ที่ให้สิทธิในการขายหุ้นอ้างอิง นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน Put DW เมื่อมีมุมมองเป็นลบต่อราคาหุ้นอ้างอิง นั่นคือ ถ้าคิดว่าราคาหุ้นจะลง จึงเข้าซื้อ Put DW

วิธีการซื้อขาย DW
การเทรด DW นั้นสามารถทำได้เหมือนกับการเทรดหุ้นปกติทุกประการ โดยนักลงทุนแค่เพียงมีบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นก็สามารถเทรด DW ได้ทันที โดยข้อกำหนดและอัตราค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับแต่ล่ะโบรกเกอร์ที่นักลงทุนเปิดบัญชีการลงทุน

ประโยชน์ของ DW

  1. เป็นสินค้าที่ให้อัตราทด หรือ Leverage แก่นักลงทุน คือ ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง และให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงหากเทียบในปริมาณเงินเท่ากัน
  2. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนในช่วงตลาดขาลง หรือใช้ป้องกันความเสี่ยง โดยการใช้สามารถทำได้ในลักษณะซื้อ DW เปรียบเสมือนการซื้อประกัน ประกันว่าถ้าราคาหุ้นแม่ลดลง ตัว DW จะจ่ายชดเชยเป็นกำไรส่วนต่างมาให้

สรุป

ในปี 2560 คาดว่าภาพรวมของการซื้อขาย DW น่าจะมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากจำนวสินทรัพย์อ้างอิงที่สำนักงาน กลต.อนุญาตให้ออก DW ได้ยังคงเป็นหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 และมี Market Cap.สูงกว่า 10,000 ล้านบาท เหมือนปี 2559 และผู้ออก DW ส่วนใหญ่ ได้ออก DW ครอบคลุมหุ้นทุกตัวที่อนุญาตแล้ว จึงทำให้จำนวน DW ที่ออกเสนอขาย น่าจะมีจำนวนไม่ต่างจากปี 2559 นัก โดยนักลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนรวมถึงวินัยในการเทรด รวมไปถึงระมัดระวังการถือ DW แล้วปล่อยยาว ถือรอจนหมดอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม