ASP Market Talk

ASP Market Talk

สรุป บทวิเคราะห์หุ้นรายวัน อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจข่าวสาร ทั้งในประเทศและนอกประเทศก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการทุกวัน โดยทีมนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส