นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC
เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ความรู้ผู้แนะนำการลงทุน ในโครงการ “Evening Class @SET ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ ปิดมุมคิด พิชิตโอกาสการลงทุน ผ่านโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”

คุณเทิดศักดิ์ร่วมให้มุมมองในประเด็นกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve โอกาสและความท้ายทายในการพัฒนา พร้อมเจาะลึกอุตสาหกรรมเด่น กลุ่มธุรกิจและบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากแผนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้

กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

อ่านข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติม