8 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ควรรู้ไว้ก่อนลงทุน

0
11581

เนื่องจากเราได้รู้กันไปแล้วว่ากองทุนที่เรานำเสนอนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร แต่ละกองทุนล้วนมีนโยบาย ผลประโยชน์ และผลตอบแทนอะไรบ้างที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้เพื่อไม่ให้การลงทุนเกิดความเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะรับไม่ได้

 

8 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม มีอะไรบ้าง ไปติดตามชมกันเลยครับ

 

ความเสี่ยงระดับที่ 1  (เสี่ยงต่ำ) คือ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) โดยจะลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารทางการเงินในประเทศ ที่มีอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด และมีโอกาสผิดนัด ชำระหนี้น้อย

 

ความเสี่ยงระดับที่ 2 คือ กองทุนแบบตลาดเงิน แต่สามารถนำเงินบางส่วนไปลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศได้ ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากยังคงเน้นลงทุนในตราสารระยะสั้น ทำให้มีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำ

 

ความเสี่ยงระดับที่ 3 คือ กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนมีความเสี่ยงที่ต่ำ แต่พันธบัตรมีช่วงอายุหลากหลาย และ กองทุนสามารถเลือกลงทุนในพันธบัตร หรือตราสารที่มีอายุมากกว่า 1 ปีได้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องของ Maturity Risk หรือการครบกำหนดอายุของตราสาร

 

ความเสี่ยงระดับที่ 4 จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นตราสารหนี้แบบไหน สามารถลงทุนได้ในหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน ซึ่งความเสี่ยง Credit Rating หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

ความเสี่ยงระดับที่ 5 เป็นกองทุนรวมแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งจะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง

 

ความเสี่ยงระดับที่ 6 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งมีความเสี่ยงใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่สูง

 

ความเสี่ยงระดับที่ 7 จะเป็นกองทุนรวมในหมวดอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Sector Fund เช่น ลงทุนเฉพาะ Sector พลังงานหรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะใน Sector ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น

 

ความเสี่ยงระดับที่ 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือสินทรัพย์เสี่ยง ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

8สัญญาน2n
ความเสี่ยงทั้ง 8 ระดับนี้ ผู้ลงทุนควรทำการประเมิณตัวเองทุกครั้งก่อนการซื้อกองทุน ชึ่งผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการกองทุนนะครับ และ หากรู้จักความเสี่ยงแล้วกันแล้ว เราก็สามารถเลือกมาลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจของเราได้นะครับ คลิ๊ก กองทุน-น่าสนใจจาก-assetplus

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด