เปิดจองหุ้นกู้ NPS บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ NPS
เปิดจองหุ้นกู้ NPS

เปิดจองหุ้นกู้ NPS

เปิดจองหุ้นกู้ NPS
เปิดจองหุ้นกู้ NPS

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2561

เปิดจองหุ้นกู้ NPS บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลายเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย โดยมี บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 25.5% โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามารถผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 11 โรง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม