เปิดจองหุ้นIPO CMAN​ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ CMAN
เปิดจองหุ้นกู้ CMAN

เปิดจองหุ้นIPO CMAN​

เปิดจองหุ้นกู้ CMAN
เปิดจองหุ้นกู้ CMAN

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) – CMAN

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561

เปิดจองหุ้นIPO CMAN​ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นIPO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นIPOเพิ่มเติม