เปิดจองหุ้นกู้ CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ CGD
เปิดจองหุ้นกู้ CGD

เปิดจองหุ้นกู้ CGD

เปิดจองหุ้นกู้ CGD
เปิดจองหุ้นกู้ CGD

เปิดจองหุ้นกู้ CGD​

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) – CGD วันที่ 15-16 มี.ค. และ 19-20 มี.ค. 61

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) – CGDดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม และโรงแรม  และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น โรงเรียนเอกชน ที่ประเทศ สหราชอาณาจักร  (โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย)

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม