เตรียมความพร้อมก่อนลงทุนในกองทุนรวม

0
2162
เตรียมพร้อมลงทุนใน-กองทุนรวม
เตรียมพร้อมลงทุนใน-กองทุนรวม

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนใน กองทุนรวม ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าการลงทุนใน กองทุนรวม นั้น จะมีผู้จัดการกองทุนรวมค่อยดูแลและบริหารจัดการกองทุนรวมให้

เรามาดูกันว่าเราจะ เตรียมความพร้อมก่อนลงทุนในกองทุนรวม ของตัวเองได้อย่างไร

1.สำรวจตัวเอง
ก่อนอื่นผู้ลงทุนควรสำรวจความต้องการของตนเองก่อนว่าต้องลงทุนแบบไหน และลงทุนเพื่ออะไร มีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน ชอบลงทุนสั้นหรือระยะยาว และรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน เพื่อให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้ความต้องการของตัวเองมากที่สุด
2.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้น
เช่น กองทุนรวมนั้นมีชื่อว่าอะไร มีตัวย่อว่าอะไร บลจ.ใดเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกองทุนรวม และตัวของผู้จัดการกองทุนเป็นใคร น่าเชื่อถือหรือไม่ มีความรู้เรื่องการลงทุนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนเข้าลงทุน

2
3.นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาว่ากองทุนรวมนั้นมีนโยบายการลงทุนแบบไหนนำเงินไปลงทุนในอะไร เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกลุ่มพลังงาน ทองคำ เป็นต้น เพื่อที่ผู้ลงทุนจะได้เลือกสินทรัพย์ที่ตัวเองต้องการและมีความเข้าใจเกี่ยวสินทรัพย์ที่ลงทุน
4.มูลค่าหน่วยลงทุน
หรือที่เรียกว่ามูลค่า NAV คือมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะเป็นผู้คิดคำนวณและทำการประกาศเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุนออกมาให้กับผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อเป็นราคากลางที่ใช้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

3
5.อันดับความเสี่ยงของกองทุนรวม
เนื่องจากแต่ละกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงที่ต่างกัน ดังนั้นทาง กลต. จึงได้มีการกำหนดระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมออกมาทั้งหมด 8 ระดับ ตั้งแต่เสี่ยงต่ำมาก จนไปถึง เสี่ยงสูงมาก เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากการลงทุน
6.ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม
เหมือนเป็นกระจกสะท้อนว่าที่ผ่านมานั้น กองทุนรวมมีการบริหารจัดการอย่างไร การที่กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีก็ย่อมแสดงว่าที่ผ่านมากองทุนนั้นมีการบริหารจัดการการลงทุนที่ดี หรือ หากไม่ดีแสดงว่าที่ผ่านมาผลกระดำเนินงานไม่ดีเช่นกัน
7.ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม
กองทุนรวมถือเครื่องมือการลงทุนชนิดหนึ่ง มีผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้ดูแล ซึ่งถือว่าเป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นย่อมมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนรวม
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมนั้น ไม่ได้มีการการันตีเงินต้นเหมือนกับการฝากเงินในธนาคาร ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจึงมีโอกาสขาดทุน เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

4

สอบถามรายละเอียดการลงทุนในกองทุนรวมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)

Cr. Checkraka