หุ้น Laggard

0
5333
หุ้น laggard
หุ้น laggard

หุ้น LAGGARD … หุ้นอืด หุ้นเชื่องช้า หุ้นตื่นสาย คำอธิบายเหล่านี้น่าจะพออธิบายคำว่า หุ้น LAGGARD ได้พอสมควร

ในสภาวะตลาดก็ดี สภาวะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆก็ดี หรือในสภาวะที่หุ้นหลายๆตัวปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่มีเวลาคอยตรวจสอบพอร์ตหุ้น และราคาตลาดช่วงนั้นทำให้เกิดภาวะ “ตกรถ” กว่าจะรู้ตัวอีกทีหุ้นหลายตัวราคาก็วิ่งไปแล้ว แล้วจะทำยังไงต่อดีล่ะ หรือจะรอรอบใหม่ดีมั้ย?

กราฟหุ้น laggard
กราฟหุ้น laggard

การที่ราคาหุ้นหลายตัวขยับเพิ่มขึ้นสูงนั้น จะมีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับกลุมอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มหุ้นที่ราคาขยับแบบเชื่องช้า ซึมๆ ไม่ค่อยจะตื่นตัวซักเท่าไหร่ เรามักจะได้ยินคำที่เรียกหุ้นกลุ่มนี้ ว่า หุ้น Laggard โดยสามารถวิเคราะห์ ธรรมชาติของหุ้น Laggard ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาการตลาด กล่าวคือนักลงทุนอาจมองว่าหุ้นกลุ่มนำตลาดจะได้รับผลประโยชน์ในการลงทุนมากกว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนในด้านทางจิตวิทยานั้นอาจมองได้ว่าหุ้นกลุ่มนำตลาดนั้นส่วนมากที Market Cap ขนาดใหญ่ ซื้อขาย Volume สะพัด สามารถเข้าออกได้ตามอัธยาศัย ส่วนหุ้นลำดับรองลงมา มักมีขนาดเล็กและราคาถูกลงมาและมักค่อยปรับตามกลุ่มทีกล่าวไปข้างต้น

หุ้น Laggard ตัวไหนเราจะรู้ได้อย่างไร

ข้อสังเกตหุ้น Laggard มีแนวทางดังนี้

  1. เปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มนำตลาดจะมีขนาดเล็กกว่าและราคาถูกกว่า
  2. ขยับขึ้นไม่มากเทียบเท่ากับกลุ่มนำตลาด
  3. หรืออาจจะไม่ปรับตัวตามหุ้นกลุ่มนำตลาดเลย หรือกว่าจะปรับตัวตามก็หมดรอบเรียบร้อย

โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือความหมายของประเภทหุ้น Laggard ในระยะเวลาอันสั้นโดยที่มูลค่าหุ้นจริงๆนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของหุ้นนั้นๆเองที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง โดยนักลงทุนเองควรสังเกตว่าหุ้นที่เราถืออยู่นั้นคือหุ้นแบบไหน ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาว ถือ Laggard ก็ถือว่าเหมาะสมถึงแม้ว่าจะขยับช้าหน่อย