หุ้น คือ? หาคำตอบก่อนเล่นหุ้น

หุ้น คือ? หาคำตอบก่อนเล่นหุ้น
หุ้น คือ? หาคำตอบก่อนเล่นหุ้น

หุ้น โดยความหมายแล้วหมายถึงการร่วมลงทุน หรือหุ้นส่วนนั่นเอง โดยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีและเงินลงทุนหรือที่เรียกว่า หลักทรัพย์

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวมักเกิดจากการร่วมหุ้นของผู้ใกล้ชิดจำนวนนึงเพื่อร่วมดำเนินการบริษัทนั้นๆหากภายหลังต้องการขยายกิจการหรือองค์กรเติบโตขึ้น การระดมทุนเพื่อมาพัฒนาองค์กรก็เป็นสิ่งจำเป็นโดย การแบ่งขายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของธุรกิจออกขาย (ขายหุ้น) หรือเพิ่มจำนวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ “เพิ่มทุน”โดยราคาหุ้นมักมีความเปลี่ยนแปลงไปตาม สินทรัพย์ ผลประกอบการ และภาวะตลาด ของบริษัทนั้นๆ

ฉะนั้นแล้วการลงทุนหุ้น ก็คือการลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนั้นๆที่ดำเนินธุรกิจมาแล้ว โดยที่คุณมีหน้าที่หาข้อมูลต่างๆของบริษัทนั้นๆ เช่น งบดุล ปันผล การบริหาร เป็นต้น ซึ่งหากศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มว่าบริษัทนี่อนาคตสดใส ก็สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ทันที

แล้วผลตอบแทนจากการเล่นหุ้น มาจากไหน?

กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการเข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาจาก
1 กำไรจากส่วนต่างในการซื้อและขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (Capital gain)
2 เงินปันผลจากหุ้น (Dividend)
3 สิทธิในการซื้อหุ้นออกใหม่ (Right Offering)

แน่นอนว่าราคาหุ้นย่อมมีความผันผวนจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่นผลประกอบการ แนวโน้มการเติบโต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

ต้องการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องทำยังไง ติดต่อใคร?

การซื้อขายหลักหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะต้องดำเนินการผ่านบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่า “โบรกเกอร์” เท่านั้น โดยจะต้องทำการเปิดบัญชี เปิดพอร์ท และดำเนินการยื่นเอสารต่างๆ ตามข้อตกลงกับโบรกเกอร์นั้น

หากท่านต้องการคำปรึกษาสามารถสอบทางโทรศัพท์ 02-680-1000 หรือ อ่าน รายละเอียดการเปิดพอร์ท