อัตราส่วนแต่ละแบบของ หุ้นปันผล ที่เราต้องรู้มีอะไรบ้าง

0
5157
หุ้นปันผล

อัตราส่วนแต่ละแบบของ หุ้นปันผล ที่เราต้องรู้มีอะไรบ้าง

ผมเชื่อว่าบางท่านพอจะรู้จัก หุ้นปันผล กันแล้ว ถ้าลงทุนหรือถือในระยะยาว ก็จะสามารถลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนลงไปได้ ยังทดแทนเงินปันผลได้อีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้น หุ้นปันผลยังรองรับผลการขาดทุนได้โดยให้ผู้ลงทุนซื้อหุ้นปันผลเพิ่มเข้ามาในพอร์ตในกรณีที่ตลาดมีความไม่แน่นอน แต่ท่านรู้หรือไม่ครับว่า อัตราส่วนของเงินหุ้นปันผลที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง ผมจะพูดให้เข้าใจกันครับว่า 4 อัตราส่วนมีความสำคัญกับผู้ลงทุนอย่างไง อัตราส่วนของเงินหุ้นปันผลมีอยู่ 4 อย่าง ด้วยกัน นั่น คือ

  1. อัตราเงินปันผลจ่าย ( Dividend Yield/ Price)

เป็นอัตราที่เปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ ถ้าอยู่ในระดับที่น่าสนใจก็จะได้เงินปันผลตอบแทนอยู่โดยประมาณ 5-7 % ต่อปี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าปันผลต่อหุ้นว่าเป็นเท่าไรด้วย วิธีการคำนวณง่ายๆ คือ นำมูลค่าปันผลต่อหุ้นคูณกับ 100 แล้วไปหาร ราคาของหุ้นนั้นๆ

  1. อัตรากระแสเงินสดอิสระ ( Free Cash Flow)

เป็นกระแสเงินสดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจากกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และ กันเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นในการดำเนินงานแล้ว โดยเงินที่เหลือดังกล่าวจะใช้พิจารณามูลค่าหุ้นของกิจการ

  1. อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)

เป็นพันธะสัญญาที่กิจการให้ไว้กับผู้ถือหุ้นว่า ทุก 1 บาทที่ได้กำไร จะแบ่งให้ผู้ลงทุนเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น แบ่งให้ 50 % หมายถึง กิจการมกำไร 1 บาท แบ่งให้ผู้ถือหุ้น 50 สตางค์ แต่ถ้าอยู่ในระดับ 100 % ต้องรอให้กิจการมีผลกำไรเพิ่มขึ้นก่อนเท่านั้น

  1. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

เป็นอัตราที่เราดูว่ามีการแกว่งตัวมากน้อยแค่ตั้งแต่ในอดีต โดยหุ้นปันผลสม่ำเสมอมักจะมีการเติบโต ตรงกันข้าม ถ้ามีการแกว่งตัวขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบการจ่ายเงินปันผลไปด้วย และ นักลงทุนอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร

ผมอยากจะสรุปว่า สำหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นปันผล การลงทุนหุ้นปันผลไม่ใช่เรื่องยาก ควรลงทุนในกิจการที่เรารู้จักเป็นอย่างดี จำนวนหุ้นปันผลที่ควรลงทุนไม่จำเป็นต้องมีมากเพราะจะทำให้ไม่สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างเต็มที่ ที่สำคัญต้องแสวงหาองค์ความรู้ต่อเนื่อง และ อดทนต่อแรงกดดันของราคาหุ้น

หากท่านใดต้องการเปิดพอร์ตลงทุนกับ บล. เอเซีย พลัส ติดต่อได้ที่เบอร์  02 680 1000  หรือ เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th