มือใหม่หัด ลงทุนทองคำ

0
828
ลงทุนทองคำ
ลงทุนทองคำ

ลงทุนทองคำ นั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาของทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงก็ย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน ดังนั้น ต้องลงทุนอย่างไรละจึงจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และมีโอกาสที่จะขาดทุนน้อยที่สุด
1. การประเมินตนเอง
ถือเป็นหลักการสำคัญ ควรมีการประเมินเงินลงทุนของตัวเองก่อนว่านำเงินไปลงทุนในทองคำเท่าไร และเงินที่นำมาลงทุนควรจะเป็นเงินออม หากขาดทุนบ้างก็ไม่กระทบมาก
2. ศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุน
ควรจะศึกษาหาข้อมูลการลงทุนไว้ก่อนจะลงทุนจริง ราคาทองคำจะขึ้นหรือลงเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำคืออะไร และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเอื้อต่อการลงทุนในทองคำหรือไม่ ศึกษาหาคำตอบ หาความรู้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุน
3. ควรจะฝึกฝีมือก่อน
ควรจะเริ่มต้นลงทุนด้วยพอร์ตเล็กๆ ก่อน เพื่อฝึกทักษะและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายทองคำ เนื่องจากการลงทุนในทองคำมีความเสี่ยงสูงมากและคาดการณ์ราคาได้ยาก ดังนั้น ควรจะเริ่มจากพอร์ตเล็กๆ เพราะถ้าลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ จะได้ไม่ขาดทุนมากนัก
4. บริหารการลงทุนและกระจายความเสี่ยง
หลักของการลงทุนที่ดีควรจะมีการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนออกไปในหลักทรัพย์หลากหลายแบบ เช่น อาจจะแบ่งเงินประมาณ 20% ของเงินลงทุนนำไปลงทุนในตราสารทุน อีก 10% นำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน เพราะถ้าลงทุนในทองคำไม่ประสบความสำเร็จก็ยังเหลือเงินลงทุนอื่นอยู่
5. ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
ผู้ที่จะลงทุนในทองคำนั้นต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ แต่จะต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือข่าวสารที่มีผลต่อราคาทองคำด้วย เพราะผู้ที่รับรู้ข่าวสารได้ก่อนย่อมมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่า
6. วินัยในการลงทุน
ควรจะมีการกำหนดระดับการตัดขายไว้ เช่น เมื่อราคาทองคำลดลงมา 10% ก็จะทำการขายออกไปเลยทันทีเพื่อที่จะไม่ได้ขาดทุนไปมากกว่านี้หรือในทางกลับกัน เมื่อราคาทองคำสูงขึ้น 10% ก็ควรจะขายเพื่อทำกำไรเลยทันทีไม่ควรจะคาดหวังให้ราคาขยับสูงไปมากกว่านี้ เพราะอาจจะมีโอกาสที่ราคาจะลดลงได้เช่นกัน

สิ่งที่ผู้ลงทุนในทองคำต้องทำความเข้าใจ คือ ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนก็อยู่ในระดับที่สูงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ที่ลงทุนในทองคำนั้น จำเป็นต้องยอมรับต่อความเสี่ยงสูงนี้ได้เช่นกัน
#Asiaplus #ASP #stocktip #stockmarket #หุ้น #ลงทุน #หลักทรัพย์ #ทองคำ