ดร.นิเวศน์ สรุปสไตล์การลงทุนออกเป็น 3 แนวทาง

0
2709
ดร.นิเวศน์-สรุปสไตล์การลงทุนออกเป็น-3-แนวทาง

ดร.นิเวศน์ สรุปสไตล์การลงทุนออกเป็น 3 แนวทางใหญ่ๆ ดังนี้
ลงทุนในหุ้นโตเร็ว (Growth Investment) เป็นสไตล์ที่ลงทุนซื้อหุ้นคุณภาพสูง ไม่ค่อยเกี่ยงราคา นักลงทุนกลุ่มนี้มีความคิดว่าหุ้นคุณภาพสูงมักจะให้ผลตอบแทนคุ้มราคา แม้ราคาที่ลงทุนจะสูงแต่กำไรของบริษัทจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลงทุนในหุ้นแบกับดิน (Value Investment) คำว่าหุ้นแบกับดินไม่ได้หมายความว่า หุ้นไม่ดีถึงขนาดว่าต้องเอามาวางแบกับดิน แต่หมายถึง หุ้นที่ดีหรือมีโอกาสจะดี แต่มีราคาตกต่ำลงมามากจนแทบไม่มีค่า อาจเนื่องจากไม่มีใครมองเห็น หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็น “หุ้นที่ดี แต่ราคาถูก” การซื้อได้ในราคาถูกทำให้เรามีภูมิคุ้มกันแม้ในอนาคตราคาขึ้นไปแล้วลงกลับมาเนื่องจากเรามีต้นทุนต่ำกว่า
ลงทุนแบบเหวี่ยงแห (Passive Investment) การลงทุนแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพ นักลงทุนทุกคนรู้ข้อมูลค่อนข้างเท่าเทียมกัน ถ้าหุ้น A มีข้อมูลทางบวก ราคาหุ้น A ก็จะขึ้น ถ้าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นลบ ราคาหุ้น A ก็จะตกลงมา ดังนั้น ราคาหุ้น A ก็จะสะท้อนข้อมูลที่เข้ามากระทบอยู่เสมอ ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ราคาหุ้น A ได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปนั่งวิเคราะห์ให้เสียเวลาวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ ซื้อหุ้นกระจายไปหลายๆ อุตสาหกรรม
สำหรับเทคนิคการค้นหาหุ้น VI ของ ดร.นิเวศน์ไม่ได้เริ่มที่กระดานหุ้น บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ งบการเงินของบริษัท แต่เริ่มจากการสังเกตจากสินค้าและบริการที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งประเภทของกิจการที่น่าลงทุนตามหลัก VI คือ กิจการของสินค้าที่เป็นผู้นำในตลาด คนจำเป็นต้องซื้อ ยี่ห้อเป็นที่นิยมติดตลาด คนอื่นเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ยาก ดร.นิเวศน์ ให้ความสำคัญกับตัวสินค้าบริการ และฐานะทางการตลาดของบริษัทก่อนผลกำไร เมื่อได้พบสินค้าและบริการถูกใจ และเป็นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงค่อยหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านคุณภาพและปัจจัยทางด้านราคาโดยดูจาก รูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยังยืน ผลการดำเนินงานที่ดี ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ฐานะการเงินหรือหนี้สิน ส่วนปัจจัยทางด้านราคาดูจาก
ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B Ratio) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล มูลค่าตลาดของหุ้น
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
#AsiaPlus #ASPTips #Stocktips #StockMarket#หุ้น #หลักทรัพย์ #ลงทุน