จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 – ในใจไทยทั่วหล้า

จิตกรรมเอเซีย พลัส
จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7

จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7
กับโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านสีน้ำ สีอะคริลิค หรือสื่อผสม ที่ทางบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะมาร่วมตัดสินคัดเลือกผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท

โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ร่วมน้อมรำลึกและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศไทย ผ่านพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ  ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ภายใต้หัวข้อการประกวด ในใจไทยทั่วหล้า

กำหนดการการประกวด

รับสมัครและส่งผลงาน  3 เม.ย. – 4 เม.ย. 60
คัดเลือกและตัดสิน      18 เม.ย. 60
ประกาศผลการตัดสิน    24 เม.ย. 60
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ    3 ก.ค. 60
นิทรรศการแสดงผลงาน    3 ก.ค. – 3 ส.ค. 60 (ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)


สถานที่ส่งใบสมัครและผลงาน

อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ (Asia Center) ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

(ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น.)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th/artcontest
อีเมล asiaplusart@asiaplus.co.th
โทรศัพท์ 02-680-1073 / 02-680-1113