3 รูปแบบของการ จัดพอร์ตกองทุนรวม ให้เหมาะสมกับวัยเรา

0
2118
จัดพอร์ตกองทุนรวม

3 รูปแบบของการ จัดพอร์ตกองทุนรวม ให้เหมาะสมกับวัยเรา

การนำเงินเราไปฝากให้มืออาชีพบริหาร ในแต่ละครั้งนั้น เราต้องรู้ก่อนครับว่าเราควรจัดพอร์ตอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุด ผมจะมาแนะนำวิธีการ จัดพอร์ตกองทุนรวม 3 รูปแบบ ว่าแต่ละแบบเหมาะสำหรับคนประเภทไหน ซึ่งความเสี่ยงนี้เองอาจแปรผันไปตามอายุ การจัดพอร์ตกองทุน ให้เกิดประสิทธิภาพมีอยู่ 3 แบบ ด้วยกัน คือ

  1. จัดพอร์ตกองทุนรวม แบบรัดกุม (Conservative)

แบบรัดกุม จะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงต่ำ ปกติแล้วมีอายุประมาณ 50 ปี หรือผู้ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน อย่างเช่น เป็นคนที่เอาเงินไปฝากธนาคาร และ กำลังมีความสนใจที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวม การจัดพอร์ตลงทุนแบบวิธีนี้จะช่วยรักษาเงินต้นได้ ถ้าเราไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะส่งผลกับเงินที่เก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณได้

  1. จัดพอร์ตกองทุนรวม แบบปานกลาง (Moderate)

แบบปานกลาง จะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่ต่ำและก็ไม่สูงจนเกินไป ถือว่าอยู่ในระดับกลาง อายุระหว่าง 36-45 ปี และดีกับคนที่มีสภานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรง เป็นคนที่วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ แบบปานกลาง เด่นตรงที่ มันจะสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความมั่นคงของผลตอบแทนได้ แบบปานกลาง มุ้งเน้นผลตอบแทน Total Return ในขณะเดียวกันก็มุ้งเน้นที่ความมั่นคงด้วย

  1. จัดพอร์ตกองทุนรวม แบบเชิงรุก (Aggressive)

แบบเชิงรุก จะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับสูง ซึ่งอายุจะอยู่ระหว่าง 21-35 ปี มีความมุ่งหวังจะได้ผลตอบแทนสูงๆ  และ คาดหวังที่จะเห็นการเติบโตที่สูงขึ้น ส่วนมากคนจะให้น้ำหนักลงทุนในตราสารทุน

จัดพอร์ตกองทุนรวมสุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า การลงทุนอย่างมีวินัย โดยหมั่นตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม จะทำให้เราปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมตามเป้าหมายที่วางไว้จนประสบความสำเร็จ ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนของ บลจ.เอสเซท พลัส สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 672 1000 หรือเว็บไซต์ http://www.assetfund.co.th