Artificial Intelligence (A.I.) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจคมนาคมขนส่งบ้าง ?

0
3911
คมนาคม

Artificial Intelligence (A.I.) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจคมนาคมขนส่งบ้าง ?

อย่างที่ทราบกัน เราเพิ่งเปิดตัวกองทุน ASP-Robot ไป หนึ่งในสิ่งที่ กองทุนให้ความสนใจคือเรื่อง A.I. เราจะมาพูดกันครับว่าทำไม A.I.  ถึงจะมีบทบาทสำคัญใน ธุรกิจ คมนาคมขนส่ง  และสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นวัตกรรมเด่นๆ ที่กองทุน ASP-Robots ไปลงทุนจะเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ หรือ Self-driving car ที่บริษัท Google ได้ทำการทดลอง และพัฒนาเป็นระยะๆ

คมนาคมขนส่งก่อนที่จะพูดเรื่องความสำคัญของ A.I. ที่มีต่อธุรกิจด้านนี้ เราควรรู้ว่า คมนาคมขนส่ง (Transportation) คืออะไร-มันก็คือการเคลื่อนย้ายคนจากที่นึงไปอีกที่นึง ปกติจะใช้ในเชิงพาณิชย์  โดย คมนาคมขนส่ง จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. คมนาคมขนส่งทางบก

การคมนาคมทางบกมีตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็คซี่ รถประจำทาง ไปจนถึงรถไฟบนบก ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่ยานพาหนะทางบกจะถูกควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำเลิศ ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเทรนด์ของผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้ระบบ Park Assistance/ Surround view ที่ช่วยให้คนขับจอดรถอย่างมั่นใจ

  1. คมนาคมขนส่งทางเรือ

การคมนาคมทางเรือมีตั้งแต่เรือขนส่งสินค้า เรือท่องเที่ยว ไปจนถึงเรือประมง คณะนี้มีหลายบริษัททดลองเรือไร้คนขับ ซึ่งจะนำไปใช้จริงในอนาคต และในปัจจุบันเรือส่วนใหญ่ยังถูกควบคุมโดยคน

  1. คมนาคมขนส่งทางอากาศ

การคมนาคมทางอากาศเป็นการขนส่งที่จำเป็นในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่มีความรวดเร็ว และ แน่นอน จะมีตั้งแต่เครื่องบินส่งสินค้า เครื่องบนโดยสาร ปัจจุบันระบบกลไกในเครื่องบินยังควบคุมโดยคน แต่ในอนาคตที่เราจะเห็นเครื่องบินไร้คนขับ

มาดูประโยชน์ที่สำคัญของ A.I. ต่อธุรกิจด้าน การคมนาคมขนส่ง กันครับ มีอะไรบ้าง

  1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ

แน่นอนครับ การลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราควรระวังทุกครั้งในคณะเดินทาง ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาดิษฐ์  A.I. มาใช้กับยานพาหนะจะช่วยคนในการควบคุมรถอย่างเหมาะสม **จากข้อมูลที่วิเคราะห์ในหนังสือชี้ชวน ทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  1.3 ล้านคน

  1. ลดค่าบำรุงรักษา

การใช้รถในปัจจุบันจะเห็นว่าเรามีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างมาก อุปกรณ์ภายในรถจะใช้ปัญญาดิษฐ์มากขึ้น และ ส่งผลดีทำให้เราจ่ายค่าน้ำมันน้อยลง บวกกับลดค่าซ่อมแซมเครื่องยนต์เพราะจะมีการใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน

  1. มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

ยานยนต์จะตอบโจทย์คนเดินทางในอนาคตเพราะไม่จำเป็นต้องขับรถด้วยตนเอง คนสามารถที่จะสั่งด้วยเสียงเพื่อให้รถนั้นวิ่งไปได้เองแบบ Autonomous Driving นอกจากนี้ยังให้คนได้ผ่อนคลายระหว่างเดินทาง

คมนาคมขนส่งบริษัทขนาดยักษ์ยังไปลงทุนด้วย….

ถ้าเราดูสัดส่วนที่ AXA World Fund Framlington Robotech ไปลงทุนนั้นจะมีมูลค่า มากกว่า 100 ล้านเหรียญ ดอลล่าสหรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทแนวหน้าของโลก เช่น Amazon Siemens และ Google นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ท่านควรตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในกลุ่มยานยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต กองทุน ASP-Robot เป็นกองทุนที่น่าสนใจที่จะให้โอกาสท่านที่สนใจลงทุนในกองทุนต่างประเทศนี้ และมีสิทธิที่จะได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง เพราะนวัตกรรมไม่ได้หยุดอยู่กับที่เสมอ

สุดท้าย ผู้อ่านคงได้พบว่า อนาคต A.I. จะมีบทบาทสำคัญกับ ธุรกิจนี้มากน้อยเท่าไร และ มันมีความน่าสนใจต่อการลงทุนอย่างไร ซึ่ง ตอนนี้เรามีกองทุนใหม่ที่ให้ท่านได้ลงทุนของกองทุน Asset Plus Robotics ซึ่งเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ หากท่านใดสนใจที่จะลงทุนในกองทุน Asset Plus Robotics สามารถติดต่อเบอร์ 02-672-1111 หรือ ดูข้อมูลทางเว็บไซต์ http://asiaplus.info/asp-robot/