ข่าวหุ้น รายวัน – Scrapped digital fees to hit banking income

ข่าวหุ้น รายวัน โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น รายวัน โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Scrapped digital fees to hit banking income – Bangkok Post 30 March 2018

ข่าวหุ้น – Four large banks and a few smaller ones deciding to eliminate fees for digital banking transactions will deal a blow to the industry’s fee based income, which contributes a big portion, says the chief of the Thai Bankers’ Association (TBA).

While Asia Plus Securities said in a research that the impact from the no-fee services would be limited, as Promptpay already offers money transfers free for transactions of up to 5,000 baht.

อ่านข่าวหุ้นรายวันย้อนหลัง