ข่าวหุ้น – โบรกเกอร์มองต่างลงทุนหุ้น GPSC

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น – โบรกมองต่างลงทุนหุ้น GPSC ฐานเศรษฐกิจ 24-27 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่า ภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะสั้น ที่ค่อนข้างสูง จากวงเงินกู้ถึง 1.425 แสนล้านบาท คาดทำให้กำไรสุทธิปี 2561 ลดลง 38% มาอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท ส่วนปี 2562 กำไรสุทธิของ GPSC คาดปรับมาอยู่ที่ 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.7% เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างเงินทุน จากการเพิ่มทุน 7.4 หมื่นล้านบาท ภายใต้ประมาณการใหม่ ASP ประเมินมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2561 อิง DCF เท่ากับ 72.00 บาทต่อหุ้น สะท้อนการเข้าซื้อหุ้น GLOW ภายใต้สมมติฐานข้างต้น นอกจากนี้ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside จำกัด จาก FV ใหม่ จึงแนะให้ switch  ไป RATCH ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย

อ่านข่าวหุ้น ย้อนหลัง