ข่าวหุ้น รายวัน – โอกาสเติบโตท่ามกลางตลาดโลกผันผวน

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

โอกาสเติบโตท่ามกลางตลาดโลกผันผวน – โพสต์ทูเดย์ 13 เมษายน 2561

ข่าวหุ้น – คุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2561 เผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัย แต่อย่างที่เคยย้ำอยู่เสมอว่า ท่ามกลางความผันผวนย่อมมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอ และหนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ที่กล่าวเช่นนี้เพราะตลาดหุ้นเวียดนามมีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยสามารถเติบโตได้ถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมานักลงทุนมักคุ้นเคยกับการที่ตลาดเวียดนามถูกผักดันด้วยเม็ดเงินลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ในความเป็นจริงแล้วตลาดหุ้นเวียดนามยังมีหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง เราน่าจะเริ่มเห็นภาพของการหมุนเวียนลงทุนจากหุ้นขนาดใหญ่ไปยังหุ้นกลุ่ม Laggard  ในทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าวมาชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีระดับ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า นอกจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว บลจ.แอสเซท พลัส มองว่าหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจะได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงหรือกลุ่มการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตที่น่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้น นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 19% นับเป็นอัตราที่สูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ตลาดหุ้นอาเซียนอื่นๆ อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ คาดการณ์ไว้เพียง 10% 9% และ 6% โดยลำดับ ทั้งยังทิ้งห่างจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นใหญ่อย่างญี่ปุ่นถึง 3 เท่าตัว

อ่านข่าวหุ้นรายวันย้อนหลัง