ข่าวหุ้น รายวัน – แนะประกันชีวิตปรับตัว เร่งรับมือ ‘มาตรการใหม่’

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

แนะประกันชีวิตปรับตัว เร่งรับมือ มาตรการใหม่– เดลินิวส์ 17 เมษายน 2561

ข่าวหุ้น – คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตว่า ยังมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบทั้งการปรับปรุงตารางมรณะไทย ฉบับใหม่ ที่มีผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยของบริษัท รวมทั้งยังมีผลกระทบจากแนวโน้มการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  ที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป รวมถึงมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ที่มีผล 1 ม.ค.65 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมาตรฐานใหม่ที่บังคับใช้

อ่านข่าวหุ้นรายวันย้อนหลัง