ข่าวหุ้น – ‘อีอีซี’ หนุนนิคมฮอต ทุนนอกจ่อลงทุน

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น – อีอีซีหนุนนิคมฮอต ทุนนอกจ่อลงทุน – โพสต์ทูเดย์ 16 กรกฎาคม 2561

คุณภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า สิทธิพิเศษตามพ.ร.บ.อีอีซี ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยครอบคลุทั้งด้านภาษีการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือหากต้องการเช่าที่ดินก็สามารถทำสัญญาเช่าได้นานถึง 50 ปี และต่ออายุได้อีก 49 ปี  รวมเป็น 99 ปี รวมไปถึงการให้สิทธิผู้ประกอบกิจการสามารถใช้เงินตราต่างประเทศชำระสินค้าระหว่างกันได้ ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8-15 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีอัตรา 50% เมื่อสิทธิยกเว้นภาษีหมดลง ปัจจุบันมีพื้นที่นิคมซึ่งได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 24 โครงการ ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 พื้นที่ลงทุนรวมกันกว่า 9.77 หมื่นไร่ แบ่งออกเป็นของเอกชน 8.64 หมื่นไร่ หรือ 201 โครงการ และที่เหลือเป็นของรัฐบาล 1.13 หมื่นไร่ แต่หากนับเฉพาะโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วมีอยู่ 11 โครงการ ซี่งล้วนเป็นนิคมภายใต้การดำเนินงานของเอกชนทั้งสิ้น ส่วนอีก 13 โครงการที่เหลือจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี ในการพัฒนา ทั้งนี้เชื่อว่า นิคมอมตะนคร และดับบลิว เอชเอ จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมที่สุดในการพัฒนาในบริเวณนี้ เพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งสองรายรวมกันคิดเป็น 78% ของพื้นที่การลงทุนทั้งหมด โดยแยกเป็นพื้นที่พร้อมขายจำนวน 2,900 ไร่ สำหรับอมตะนครโดยอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 7,600 ไร่ และ  3,700 ไร่ สำหรับดับบลิว เอชเอ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4,700 ไร่

อ่านข่าวหุ้นรายวัน ย้อนหลัง