ข่าวหุ้น รายวัน – เอเชีย พลัส กำไรพุ่ง ผลค่าฟี-พอร์ตลงทุน

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ข่าวหุ้น โดย หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เอเชีย พลัส กำไรพุ่ง ผลค่าฟี-พอร์ตลงทุน โพสต์ทูเดย์ 1 พฤษภาคม 2561
สังคมข่าวหุ้น – 2 พฤษภาคม 2561

ข่าวหุ้น – บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน แจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 228.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ค่าจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดการกองทุน 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% และกำไรจากการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นตามเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ขณะที่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 273 ล้านบาท ลดลง 3% จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สำหรับไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 508.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม

อ่านข่าวหุ้นรายวันย้อนหลัง