วันนี้เรามีแนวคิดง่ายๆ ในการวิเคราะห์หุ้น มาฝาก

0
2741
วันนี้เรามีแนวคิดง่ายๆ ในการวิเคราะห์หุ้น มาฝากเพื่อนนักลงทุนกัน ไปติดตามกันเลยครับ
วิเคราะห์หุ้นโดยดูจากข้อมูลในอดีต ในส่วนนี้เราจะเน้นดูในอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร ดูดีหรือไม่ เช่น ดูค่า PE ROE ROA D/E เป็นต้น ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินพวกนี้จะเป็นตัวบอกผลงานของตัวหุ้น ผลงานของตัวบริษัทในอดีตว่ามีการดำเนินงานมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือเติบโตมาตลอดหรือไม่
วิเคราะห์หุ้นโดยดูจากข้อมูลในปัจจุบัน ส่วนนี้จะเป็นการดูงบการเงิน ว่ามีเงินสดอยู่เท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ เป็นต้น
ข้อมูลตัวนี้จะมีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้เราว่า หุ้นของบริษัทนี้ ตัวบริษัทนี้มีความแข่งแกร่งเพียงใด มีความพร้อมต่อการลงทุนเพิ่ม หรือการขยายโครงการในอนาคตของบริษัท
วิเคราะห์หุ้นโดยดูแนวโน้มในอนาคต อันนี้จะเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และดูแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมันจะบอกได้ว่า บริษัทที่เราสนใจนั้นจัดอยู่ในประเภทไหน โตช้า ปานกลางหรือโตเร็วและการดูแนวโน้มตลาดนั้น เราก็ลองวิเคราะห์หาข้อมูลดูว่า ตลาดในธุรกิจที่บริษัทที่เราสนใจจะลงทุน มีแน้วโน้มเติบโตไปเรื่อยๆหรือไม่ ถ้าตลาดมีแน้วโน้มโตได้อีก แบบนี้ หุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดนั้นๆ ก็น่าจะสามารถโตได้เชส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น เราต้องดูว่าเป็นไปในแนวทางไหน จากนั้น เราก็ดูว่าบริษัทออกแบบธุรกิจ เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไม่
CR.Stocktipdd
#AsiaPlus #ASPTips #Stocktips #StockMarket#หุ้น #หลักทรัพย์ #ลงทุน