ไขข้อสงสัย การลงทุน คืออะไร?

0
4193
ลงทุนคืออะไร

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพร้อมกับความหมายของ การลงทุน ที่จะทำให้ผู้สนใจในการลงทุนนั้นได้รับความรู้ เพื่อมาต่อยอดความรู้ใน การลงทุน กันครับ มาเริ่มกันเลยครับ

การลงทุน คือ การนำเงินที่หามาได้ไปสร้างผลตอบแทน โดยการนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น เช่น หุ้น ตราสาร พันธบัตร ทองคำ อสังหา เป็นต้น แล้วทำไมเราถึงต้องนำเงินมาลงทุน ปกติเราจะแบ่งเงินไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนหนึ่งใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และ อีกส่วนเป็นการออม ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เงินที่ออมไว้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ เราต้องรู้จัก “การลงทุน”

การลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

สินทรัพย์ที่เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างชัดเจน กับ สินทรัพย์ที่ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน

ผลตอบแทนจากการลงทุน

การลงทุนนั้นมีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง การที่คนเรานั้นลงทุนเพราะคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนต้องมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้เช่นกัน

ผลตอบแทนจากการลงทุน มีหลายรูปแบบได้แก่

  • รายได้ตามปกติ (Current income) รายได้ตามปกติได้แก่ ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลในกรณีที่คุณซื้อพันธบัตรหรือลงทุนในหุ้นต่าง ๆ ซึ่งกำหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามที่บริษัทระบุไว้
  • กำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gains) ในกรณีของหุ้นสามัญที่คุณลงทุนซื้อไว้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเมื่อขายออกไปแล้วจะได้กำไร
  • ค่าเช่า (Rent) ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดิน บ้าน อพาร์ตเมนท์ ที่อยู่อาศัย เมื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าก็จะมีรายได้ ค่าเช่าเป็นรายได้ที่คืนมาสู่เจ้าของ
  • ผลตอบแทนอื่น ๆ (Others) เช่นการซื้อหุ้นสามัญก็จะมีสิทธิในหารออกกเสียงเลือกคณะกรรมการของบริษัท และถ้าถือหุ้นไว้มากก็จะมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้บริหารซึ่งสามารถกำหนดนโยบายของบริษัทได้ หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นใหม่ได้ในราคาพิเศษ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนี้ คงทำให้ผู้ที่สนใจลงทุนได้เห็นว่าการลงทุนนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อเงินในกระเป๋าของคุณที่หามาได้ ดังนั้นถ้าใครที่สนใจเรื่องการลงทุน หรืออยากจะเริ่มลงทุน สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลการลงทุนพิ่มเติมกับเราได้ที่ 02-680-1000 หรือ http://asiaplus.co.th