กองทุนเปิด ASP-DPLUS

1
2517
กองทุนเปิด asp-dplus

วันนี้มาต่อกันที่ กองทุนเปิด ASP-DPLUS หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับกองทุน ASP-ASIAN และ กองทุน ASP-FFPLUS กันไปแล้ว สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ตามลิงค์นี้เลยครับ
กองทุนเปิด asp-asian
กองทุนเปิด asp-ffplus
มาเริ่มทำความรู้จักอีกกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจกันครับ ASP-DPLUS เป็นกองทุนอีกหนึ่งกองทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยจะเป็นกองทุนอะไรไปติดตามชมกันเลยครับ

กองทุนเปิด ASP-DPLUS * 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คือ กองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก สามารถตอบโจทย์ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ

สำหรับกองทุนนี้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4.5 มีการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

*กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวน หรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

 

นโยบายของกองทุนเปิด ASP-DPLUS*

 • กองทุนนี้มีการพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79 % ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
 • กองทุนนี้อาจมีการพิจารณาการลงทุนในกองทุนเปิด มีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
 • กองทุนนี้อาจมีการพิจารณาลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
 • กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

จุดเด่นข้อดีของกองทุนเปิด ASP-DPLUS*

 • โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการคัดสรร
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
 • ขยายกรอบการลงทุนด้วย Universe ของตราสารหนี้ที่กว้างกว่า
 • สภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ รับเงินคืนภายในวันถัดไป (T+1)
 • ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

จุดเด่ยของกองทุน-ASP-DPLUS

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิด ASP-DPLUS

 • ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) คือ ความผันผวนของราคา และดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ โอกาสที่ตราสารหนี้ที่ลงทุนไม่สามารถจ่ายชําระเงินตามที่ตกลงไว้ได้
 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ หลักทรัพย์ที่ถือไม่สามารถขายได้เมื่อต้องการในราคาที่เหมาะสม
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk ) คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(ASP-DPLUS)

ข้อมูล ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด