กองทุนรวมช่วยออมเงินได้

0
4716

กองทุนรวมทางเลือกเพิ่มโอกาสรับผลตอบสูง กองทุนรวมนั้นจะมีผู้จัดการคอยดูแลกองทุนให้เรา กองทุนรวมนั้นมีหลายประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้
– ต้องการสภาพคล่อง แนะนำกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
– ต้องการเพิ่มผลตอบแทน แต่ไม่อยากขาดทุนมากนัก แนะนำกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมี 2 ประเภทด้วยกันคือ แบบไม่กำหนดระยะเวลา สามารถซื้อขายเมื่อไรก็ได้ และแบบกำหนดระยะเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งต้องถือลงทุนจนครบกำหนด จะทราบผลตอบแทนจากการลงทุนล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มลงทุน
– ต้องการเพิ่มผลตอบแทน รับความเสี่ยงได้สูง เหมาะกับกองทุนรวมหุ้น มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงขาดทุนสูงเช่นกัน หรือถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก เหมาะกับกองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทน และความเสี่ยง หรือโอกาสขาดทุนจะอยู่ระหว่างกองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมตราสารหนี้
– หากต้องการลดหย่อนภาษี เหมาะกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แต่ก่อนจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ แนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขในการลงทุนก่อน เพราะแต่ละกองทุนมีผลตอบแทนที่ต่างกันไป
Cr. Money.kapook
#Asiaplus #ASP #Stock #Stocktips #Stockmarket #หุ้น #ลงทุน #หลักทรัพย์ #การลงทุน #การเงิน #setinthecity